Viquinotícies:Criteris de supressió ràpida

(S'ha redirigit des de: VN:CSR)


Polítiques i procediments
Estàndards
Convencions
Privadesa
Vandalisme
Proteccions
Esborrar
Altres polítiques

Els criteris de supressió ràpida (o destrucció) de pàgines especifiquen els casos limitats on els administradors poden suprimir pàgines de Viquinotícies sense una discussió prèvia. La resta d'usuaris poden demanar la supressió ràpida segons aquests criteris afegint la plantilla apropiada (vegeu l'apartat de plantilles més avall).

En aquest context, "ràpida" es refereix al procés de decisió i no al període de temps en que s'ha d'aplicar. En determinats casos es pot retardar la supressió per poder avisar a l'usuari en cas que ho pugui solucionar. En general es preveuen tres casos:

 • Supressió immediata, per casos evidents.
 • Supressió diferida, en general una setmana, per donar temps a fer comprovacions o avisar a l'usuari.
 • Supressió prèvia discussió, segons Viquinotícies:Esborrar pàgines, pels casos no evidents o d'interpretació discutida.

Que una pàgina compleixi els següents criteris no vol dir necessàriament que s'hagi d'esborrar. Considereu abans si es pot millorar, reduir a un esborrany acceptable, fusionar, redireccionar o es pot aprofitar de qualsevol altre forma. Si això és possible, segurament la supressió ràpida no és apropiada. Procureu donar prou temps als editors i eviteu demanar la supressió d'una pàgina que encara s'està editant. Si no hi ha més remei, indiqueu quin dels criteris és aplicable i considereu avisar al creador de la pàgina.

No s'hauria de posar un avís de supressió sense justificació, ni treure'l si està justificat segons algun d'aquests criteris. Si algú no està d'acord en la seva aplicació, s'haurien d'explicar els motius en la pàgina de discussió. En cas que hi hagi dubtes raonables, per part de l'administrador o dels editors implicats, cal discutir-ho en el procés general d'esborrar pàgines.

Criteris generals

modifica

Aquest són els criteris generals aplicables a qualsevol espai de noms, i són addicionals als criteris específics de cada espai de noms.

 1. Sense cap sentit, bajanades evidents, galimaties incomprensible, una pàgina incoherent sense contingut aprofitable. Això no inclou: redactat pobre, comentaris obscens, vandalisme, text en altres llengües o mal traduït, material fictici, teories improbables o llegendes urbanes de qualsevol tipus. Alguns d'aquests casos, però, poden ésser suprimits com a vandalisme descarat.
 2. Proves fora de la pàgina de proves i de les pàgines i subpàgines del propi usuari.
 3. Vandalisme descarat. Això inclou enganys i desinformació descarats i obvis, i l'eliminació de redireccions creades al revertir reanomenaments vandàlics.
 4. Creació de material ja esborrat. Una pàgina esborrada prèvia discussió en el procés d'esborrar pàgines no es pot tornar a crear de nou, encara que sigui amb un títol diferent, si és una còpia substancialment idèntica a la versió esborrada i no s'han solucionat els motius discutits. Això no és aplicable al contingut restaurat per algun motiu raonable, o al contingut esborrat per supressió ràpida, encara que en aquest cas es pot tornar a aplicar el mateix criteri de supressió.
 5. Usuari blocat. Pàgines evidentment creades per comptes anònims o titelles d'usuaris blocats en violació de la prohibició d'editar, i sense edicions substancials d'altres usuaris.
 6. Manteniment. Tasques no controvertides de manteniment com esborrat temporal per a fusionar historials, fer lloc a un reanomenament no controvertit o neteja de redireccions.
 7. Petició de l'autor, si la sol·licitud és de bona fe i la pàgina no té contingut substancial afegit per altres editors. El buidat d'una pàgina es podrà considerar com una petició de supressió de l'autor.
 8. Discussió sense pàgina principal. Queden excloses qualsevol pàgina de discussió que pugui ésser útil pel projecte, pàgines de discussió d'usuaris, pàgines de discussió d'imatges de Commons i subpàgines de discussió (usades normalment com arxius històrics) encara que no tinguin la corresponent pàgina principal.
 9. Requeriment de la Fundació. L'admimistració de la Fundació Wikimedia es reserva el dret de suprimir immediatament una pàgina de forma temporal en casos de circumstàncies realment excepcionals. Les supressions d'aquest tipus no s'haurien de revertir sense permís de la Fundació.
 10. Difamacions. Pàgines creades amb l'únic propòsit de difamar o ridiculitzar. Sense referències i sense una versió neutral en l'historial per poder revertir. En aquest cas els administradors no haurien d'afegir res de l'antic contingut de la pàgina al resum del registre d'esborrament.
 11. Publicitat (correu brossa). Pàgines que exclusivament promouen alguna entitat i que s'haurien de refer pràcticament. El fet que una pàgina tracti sobre una companyia o un producte no vol dir necessàriament que sigui aplicable aquest criteri.
 12. Violació dels drets d'autor evident. Pàgines de text que compleixen els següents punts (per imatges i arxius vegeu l'apartat corresponent):
  • El contingut ha estat copiat d'alguna web o d'alguna altre font (cal comprovar que no sigui al revés, una còpia de Viquinotícies);
  • No té cap altre contingut no copiat que valgui la pena conservar (cal comprovar l'historial);
  • El contingut va ésser incorporat per un únic usuari; i
  • No hi ha cap constància creïble que sigui de domini públic, de llicència lliure o que sigui aplicable el dret de citació.
  En cas de marcar una pàgina amb aquest criteri, es pot avisar a l'usuari per si vol formalitzar una autorització. La supressió de la pàgina pot demorar-se un temps prudencial (entre una setmana i un mes) segons la resposta i mentre durin els tràmits.

Notícies

modifica

Casos particulars per notícies, aplicables també als portals. Si no és aplicable cap d'aquests criteris vegeu Viquinotícies:Esborrar pàgines.

 1. Sense context. Notícies molt curtes sense prou context que identifiqui el subjecte de la notícia de forma que no sigui possible ampliar-la o millorar-la. Noteu que context és diferent de contingut.
 2. Sense contingut significatiu. Qualsevol notícia que consti només d'enllaços externs, categories, seccions d'estil vegeu també, una definició òbvia del títol, comentaris telegràfics i/o imatges. Tanmateix, una notícia molt curta pot ser un esborrany vàlid si té context i alguna informació útil.
 3. No és en català i ja existeix en un altre projecte de Wikimedia. Si la notícia no existeix en un altre projecte, useu la plantilla {{traduïu}}. Si al cap d'un mes no ha sigut possible traduir-la, es podrà esborrar.
 4. Mogut a un altre projecte (importació). Qualsevol notícia que s'ha mogut a un altre projecte (p.ex. Viccionari o Viquitexts) ja que només consistia en una definició de diccionari, o en un contingut propi d'altres projectes, o bé durant la discussió d'esborrar pàgines es va prendre la decisió de moure'la. La notícia no s'esborrarà fins que s'hagi mogut correctament i se n'hagi registrat l'autoria.
 5. No significatiu. Notícies sobre persones, organitzacions o webs, sense cap descripció mínima que expliqui la seva significació o contribució. Això és diferent de qüestions com els criteris de notabilitat, la verificabilitat o la citació de referències. En cas que pugui ser controvertida cal seguir el procés d'esborrar pàgines.
 6. No és una notícia. Pàgines de l'espai de noms principal (notícies) que s'enquadren dins del que Viquinotícies no és o que resultarien molt difícils d'ajustar a la guia de contingut.

Redireccions

modifica

Cal comprovar abans si es pot modificar la redirecció, si hi enllaça res o si té historial.

 1. Redirecció trencada a una pàgina esborrada o no existent. També són redireccions trencades les redireccions a la pròpia pàgina i els bucles de redireccions entre pàgines que es redirigeixen mútuament.
 2. Redirecció entre diferents espais de noms, des de l'espai principal de notícies als altres espais de noms. Si la redirecció és el resultat d'un reanomenament, es pot esperar un cert temps perquè l'usuari pugui trobar la nova pàgina. El cas de les dreceres es consideren pseudoespais admesos (p.ex. VN:).
 3. Redirecció improbable provocada per una errada de teclat o un títol totalment inapropiat. Tanmateix, pot ser útil una redirecció des d'una errada freqüent, un títol possible o un nom en una altra llengua.

Imatges i fitxers

modifica

A Viquinotícies només s'utilitzen imatges allotjades a Commons.

Categories

modifica

Degut a restriccions tècniques, no es possible redireccionar ni reanomenar una categoria. Després de moure els articles, la categoria original s'ha d'esborrar. Per casos discutits cal seguir el procés d'esborrar pàgines.

 1. Categoria buida. S'esborrarà si continua buida al cap de set dies de l'avís. No és aplicable mentre estigui obert el procés de discussió, ni tampoc si la categoria ha quedat buida en aplicació d'algun dels següents criteris.
 2. Categoria traslladada. S'esborrarà immediatament en els següents casos:
  1. Correccions d'errades de teclat i errades ortogràfiques, excepte variacions dialectals.
  2. Correccions de majúscules o minúscules, segons les convencions per anomenar pàgines.
  3. Canvis del singular al plural, o al revés si fos el cas.
  4. Correccions semàntiques, traduccions al català o conversió d'inicials.
  5. En general, un canvi del nom de la categoria prèvia discussió i consens.
 3. Categoria buida creada per plantilles, en el cas de categories que només s'omplen amb pàgines que tenen una determinada plantilla, i aquesta ha estat modificada o esborrada. Normalment el programari fa aquestes actualitzacions en diferit i és possible que la categoria no quedi buida immediatament en funció de la cua de treballs. La categoria no s'esborrarà fins que no s'hagi comprovat que ha quedat buida.

Pàgines d'usuari

modifica
 1. A petició de l'usuari. Pàgines d'usuari, o subpàgines, a petició del propi usuari.
 2. Pàgina d'usuari no registrat. Pàgina creada amb un nom d'usuari no registrat, que no consta a Especial:Usuaris.
 3. Contingut no lliure. Galeries d'imatges en l'espai de noms d'usuari que consisteixin majoritàriament en imatges no lliures, o bé en text amb drets d'autor.

Plantilles

modifica

Per posar qualsevol avís a una plantilla cal incloure'l entre les marques <noinclude></noinclude> perquè no quedi afegit a totes les pàgines que usen la plantilla.

 1. Plantilles de l'espai "Plantilla:" que expressen un punt de vista no neutral. Vegeu Viquinotícies:Etiquetes d'usuari per les plantilles usades en pàgines d'usuari. Una alternativa per usar etiquetes d'usuari que Viquinotícies no pugui assumir com a recomanació és crear-les com a subpàgina d'usuari (vegeu la discussió a la Viquipèdia sobre aquest punt). En qualsevol cas és aplicable el criteri general 10 sobre difamacions.
 2. Plantilles que representen incorrectament una política existent. Per exemple, una plantilla de supressió ràpida segons un criteri no expressat en aquesta pàgina.
 3. Plantilles que no s'usen de cap forma útil i que són o bé duplicats substancials d'una altra plantilla, o bé variacions d'una altra plantilla que pot proporcionar la mateixa funcionalitat.

Criteris insuficients

modifica

Els següents punts no són criteris suficients, per ells mateixos, per justificar una supressió ràpida.

 • Rumors, fantasies i falses alarmes (hoax). Un contingut d'aquestes característiques ha de ser discutit i analitzat. En canvi, la desinformació descarada i òbvia està prevista en el criteri general G3 sobre vandalisme.
 • Recerca original. No és sempre fàcil determinar si una notícia incompleix la política de precaució sobre els treballs inèdits o simplement falten referències.
 • Neologismes. Llevat que sigui òbviament ridícul, cal comprovar si un terme nou especialitzat és prou acceptat pels especialistes.
 • Admissibilitat. Llevat que la notícia no expliqui res significatiu sobre el subjecte (criteri N5), cal analitzar el criteri de notabilitat específic.
 • A petició de l'autor. No està garantida la supressió si no és de bona fe, si és una reacció de frustració, o un intent de revocar les seves contribucions sota CC BY 2.5. Tanmateix, es pot atendre una petició de supressió de les pròpies pàgines d'usuari (criteri U1), o d'altres pàgines sempre que sigui de bona fe (criteri G7) i no quedin suprimides les contribucions substancials d'altres editors (que no siguin edicions menors o de manteniment).
 • Microesborrany. No és prou motiu, però en canvi es pot considerar si no té suficient context (criteri N1) o contingut significatiu (criteri N2).
 • Contingut copiat. Si el mateix contingut, o amb petites modificacions, es troba aquí i en algun altre lloc, considereu la possibilitat que l'original sigui el de Viquinotícies i l'altre ens hagi copiat. També pot passar que el mateix autor ho hagi escrit als dos llocs, o que l'original sigui de domini públic.

Plantilles de supressió ràpida

modifica

Per alertar als administradors que una pàgina compleix algun dels criteris de supressió ràpida, podeu posar una de les següents plantilles al principi de la pàgina. Intenteu explicar el motiu de forma que sigui entès per qualsevol usuari, i millor si es fa referència al criteri aplicable. El termini especificat de set dies és orientatiu. Es tracta d'un temps raonable que pot ser flexible en cada cas segons la valoració d'un administrador.

La inclusió d'aquestes plantilles en pàgines haurien de categoritzar els articles en les corresponents categories ocultes:

Plantilla Criteri Ús Actuació
General:
{{destrucció|motiu}} Tots els que siguin destrucció immediata Plantilla general per qualsevol dels criteris que impliqui una supressió immediata. Substituïu motiu per una explicació comprensible. Segons el criteri aplicable.
{{Copyright|On apareix el text|~~~~}} VN:CSR#G12, VN:CSR#I9 Violació dels drets d'autor evident. Proporcioneu l'url, o la font d'origen, i la data de l'avís o la signatura ~~~~. Immediat en casos flagrants (p.ex. còpia de la GEC). Entre una setmana i un mes en funció de la resposta de l'usuari.
Categories:
{{Moure|nom nou}} VN:CSR#C3 Categoria traslladada. Afegiu el nom nou de la nova categoria, i assegureu-vos de que no és un canvi controvertit. S'esborrarà un cop hagi quedat buida.

Vegeu també

modifica

Enllaços externs

modifica

En aquesta pàgina hi ha text copiat o derivat de https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Viquip%C3%A8dia:Criteris_de_supressi%C3%B3_r%C3%A0pida&oldid=14941848, i per tant es troba sota llicència CC-BY-SA-3.0 i/o GFDL.