Viquinotícies:Esborrar pàgines


Polítiques i procediments
Estàndards
Convencions
Privadesa
Vandalisme
Proteccions
Esborrar
Altres polítiques

Aquesta pàgina descriu la política i el procés a seguir per a esborrar pàgines. Va ésser aprovada per consens en la presa de decisions de 2015 sobre polítiques per a esborrar, per tant, si l'editeu no hi feu canvis substancials. Assegureu-vos abans que disposeu del suficient consens.

Abans d'esborrar

modifica

Esborrar una pàgina és una opció dràstica que elimina la feina feta i el seu historial. Això no obstant, en ocasions és necessari per a mantenir una qualitat d'acord amb les polítiques i normes de Viquinotícies. Abans de fer una proposta considereu altres opcions:

 • {{esborrany}}, {{millorar}}, {{fonts}}, {{copyright}}, {{traduïu}}, etc.
 • Tingueu en compte w:Viquipèdia:Si us plau no mossegueu els nouvinguts. Potser cal donar un cop de mà a un usuari inexpert.
 • Si el problema és amb part del text i no amb la totalitat de la pàgina, intenteu arreglar-lo o treure'l, explicant-ho a la discussió.
 • Si el text és inadequat o redundant perquè ja existeix una altra notícia semblant, podeu esborrar directament el text i fer una redirecció.
 • En cas de dubte, absteniu-vos-en o expliqueu-ho a la discussió.

Si malgrat tot creieu que s'ha d'esborrar, hi ha dues opcions:

 • Destrucció ràpida.
 • Proposta per a votar.

Destrucció ràpida

modifica
Vegeu la política específica a Viquinotícies:Criteris de supressió ràpida.

En casos evidents es pot utilitzar la destrucció ràpida. Aquests casos es presenten quan s'ha creat una pàgina.

 • Que només conté proves d'edició.
 • Quan només contingui text escrit en una altra llengua que no sigui el català.
 • Amb continguts ofensius.
 • Sense cap mena de sentit.
 • Per error esmenat pel propi autor.
 • Pàgines sense historial que s'hagin d'utilitzar per a fer redireccions.
 • En subpàgines de l'espai de noms "Usuari" que el propi autor desitja esborrar.

En aquests casos es pot demanar la seva destrucció immediata col·locant la plantilla {{destrucció|motiu}}. Un administrador analitzarà si compleix els requisits per a esborrar-la. Es cas contrari, o en cas que hi hagi qualsevol discussió sobre la seva destrucció, cal fer una proposta per discutir-la i votar-la. En aquests mateixos casos un administrador pot eliminar-la directament, sense un avís previ, explicant-ne els motius en el camp corresponent del programari d'eliminació.

Proposta per a votar

modifica

Com fer una proposta

modifica
 • Els usuaris anònims o sense dret a vot podran fer propostes d'esborrament, si bé el seu vot no serà computat. Si la proposta és d'un anònim i al cap de dos dies la proposta no ha rebut cap vot favorable i sí algun de desfavorable es considerarà anul·lada.
 • Es posarà al principi de la pàgina a esborrar la plantilla d'avís {{proposat per esborrar}}, que redirigirà a la pàgina de discussió per a explicar els motius i valorar-los.
 • En cas que una proposta estigui incompleta, sense motiu o sense firma d'un usuari vàlid, podrà ésser anul·lada mentre no li doni suport i la completi un usuari que acompleixi els requisits.
 • És una bona pràctica no marcar aquestes edicions com a menors ja que poden passar inadvertides.
 • Cal avisar l'editor principal de la notícia en la seva pàgina de discussió.

Discussió i votació de la proposta

modifica
 • Com a principi general s'intenta arribar a un consens per a trobar una solució alternativa abans d'esborrar la notícia. Per exemple, es podria fusionar amb una altra notícia, traslladar a un altre projecte, plantejar un nou redactat sota un nou títol, etc.
 • Els participants en la votació han d'argumentar i explicar els motius del seu vot, i si simplement comparteixen l'opinió d'un altre usuari hauran de fer constar amb qui coincideixen. Tot i això, els vots que no tinguin cap comentari no seran anul·lats de la votació.
 • Els requisits per a poder votar són els indicats en la política de votacions.
 • Mentre no finalitzi el període de votació un usuari pot reconsiderar la seva opinió i modificar el seu vot tatxant-lo amb el codi <s>...</s>, i pot votar de nou.
 • No cal un mínim de participació per donar suport a la proposta. Un editor pot considerar que el tema és prou evident o té prou consens i no cal que hi participi. Si s'ha respectat el temps mínim de debat, es dóna per suposat que les opinions expressades són acceptades.
 • Duració del procés. El procés comença amb la proposta. Si la proposta era incompleta, el procés comença quan un usuari vàlid hi dóna suport. El procés dura un mínim de 4 dies i un màxim de 14, segons els terminis descrits a la valoració final.

Valoració final

modifica
 • Un administrador farà la valoració final de la proposta. Es recomana, no s'obliga, que l'usuari que ha obert el procés d'esborrat no arxivi ell mateix el cas.
 • La valoració final es pot fer en qualsevol moment a partir del període mínim de 7 dies si hi ha prou consens.
 • En cas que variïn significativament les condicions inicials de la proposta, per exemple si s'ha fet un redactat nou o s'han aportat noves proves, un administrador pot decidir iniciar un nou període de discussió per a que els usuaris puguin reconsiderar les seves opinions. Igualment, si es considera que l'editor principal pot fer alguna aportació decisiva, es pot prorrogar.
 • S'anul·laran els vots que no compleixin els requisits, explicant-ne els motius.
 • Els vots no signats no es tenen en compte, llevat que algú els verifiqui abans de tancar la proposta.
 • Es considera que hi ha prou consens.
  • Si hi ha unanimitat de 2 participants a partir del 4t dia de la proposta.
  • Si hi ha una majoria del 75% del vots en un sentit o l'altre al cap de 7 dies.
  • Si hi ha una majoria del 67% del vots en un sentit o l'altre al cap de 14 dies.
 • Si al cap de 14 dies no hi ha prou consens, la proposta queda anul·lada.
 • El recompte de vots, les consideracions que s'hagin fet i la decisió final quedaran anotats com a valoració final.
 • Sigui quina sigui la decisió final, es guardarà la proposta en un arxiu històric, afegint la Categoria:Propostes d'esborrat finalitzades a la pàgina de discussió, on s'ha dut a terme la proposta. En cas de rebuig o anul·lació de la proposta, es traurà la plantilla d'avís.
 • Si el proponent d'un procés d'esborrament de pàgines està registrat, retira la proposta, i hi ha una majoria del 75% de vots a favor de retirar-la (comptant els vots en contra d'esborrar i els vots a favor retirats pels mateixos votants, amb un màxim d'un vot per usuari), la proposta d'esborrament quedarà anul·lada.

Renovació d'una proposta d'esborrament

modifica

Una proposta rebutjada o anul·lada, excepte si era una proposta incompleta, no es podrà renovar fins al cap de 3 mesos. En tot cas s'haurà de tractar com un tema controvertit.

Recuperar un article esborrat

modifica

Només es podrà demanar recuperar una notícia esborrada en cas d'error en la aplicació o interpretació d'aquesta política.

Vegeu també

modifica

Enllaços externs

modifica

En aquesta pàgina hi ha text copiat o derivat de https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Viquip%C3%A8dia:Esborrar_p%C3%A0gines&oldid=14305461, i per tant es troba sota llicència CC-BY-SA-3.0 i/o GFDL.