Ajuda:Caràcters especials

Drecera:
A:CE

Les Viquinotícies usen un programari que suporta codificació Unicode (UTF-8). Això significa que s'hi poden introduir i mostrar texts escrits amb símbols que no solen aparèixer als nostres teclats.

Ajuda de Viquinotícies
Primers passos
Ajuda general

Introduir caràcters especials modifica

Quan es fa necessari usar caràcters que no formen part de l'estàndard ASCII es poden fer servir els següents mètodes:

  1. Picar directament el caràcter directament des d'un teclat estranger (o un emulador de teclats) o copiar i enganxar els caràcters que volem des d'una aplicació del tipus "mapa de caràcters". Alguns navegadors convertiran els caràcters directament a entitats HTML numèriques (veure punt 3).
  2. Usar entitats HTML amb nom com ara Ø.
  3. Usar entitats HTML numèriques com ara &#161

Visualitzar caràcters especials modifica

Si disposeu de fonts unicode al vostre ordinador, no hauríeu de tenir problemes per a visualitzar pàgines que continguin caràcters especials però això també pot dependre d'altres factors com el navegador i el sistema operatiu. Normalment el redactor d'un article o fragment amb caràcters especials pot forçar a que el sistema de l'usuari mostri el fragment en qüestió usant una de les fonts d'aquesta llista: Plantilla:fonts unicode. Assegureu-vos de tenir-ne una d'elles instal·lades si veieu que teniu problemes per a visualitzar algunes pàgines. Si veieu que teniu alguna d'elles instal·lades però no ho visualitzeu bé encara que estiguin en entitats HTML, proveu de posar aquest caràcter dins de les plantilles {{unicode|elquesiga}} per a caràcters unicode generals, {{IPA|elquesiga}} per a caràcters fonètics AFI o {{polytonic|elquesiga}} per a caràcters provinents del grec antic.

Aquests problemes s'accentuen quan utilitzeu l'Internet Explorer, ja que no és capaç de forçar-se ell mateix a utilitzar fonts unicode i obliga a fer servir les plantilles de dalt. S'han observat problemes amb l'alfabet rúnic amb l'IE fins i tot emprant aqueixes plantilles. Si utilitzeu Mozilla o Firefox, no tindreu aquests problemes per a forçar el navegador i només caldrà que tingueu instal·lades les fonts unicode.

Problemes en visualitzar caràcters especials modifica

Si no teniu cap font unicode o la que teniu no conté algun caràcter inclòs a alguna pàgina o hi ha cap altre problema, el navegador substituirà els caràcters desconeguts o problemàtics per símbols com ara interrogants o quadradets (o fins i tot pot ometre'ls). Si us plau reviseu que tot estigui en ordre al vostre ordinador o plantegeu els vostres dubtes a la cantina o a la pàgina de discussió de la pàgina on trobeu el problema.

Avisant de l'existència de caràcters especials a una pàgina modifica

No veieu bé alguns caràcters?

Si un redactor vol avisar que està usant caràcters especials a una pàgina pot incloure-hi {{avís unicode}}, i obtindrà la següent plantilla, que menarà els usuaris a aquesta pàgina d'ajuda.