Investigadors xinesos, coreans i japonesos publiquen junts un llibre de text d'història • Altres llengües