ENAP indica que el vessament de petroli a Quintero va arribar als 22 mil litres • Altres llengües