Es fusionen les caixes d'estalvi basques

30 d'octubre del 2008, Bilbao, Espanya

Seu central de la Bilbao Biscaia Kutxa.
Les Viquinotícies d'avui
9 d'agost del 2022
Col·labora!

En espera de la contrasignatura per les respectives assemblees generals, les dues majors caixes d'estalvi del País Basc, BBK i Kutxa han acordat la fusió d'ambdues en una sola entitat que es denominarà Caixa d'Estalvis d'Euskadi (Euskadiko Aurrezki Kutxa Eta Bahitetxea).

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha rebut la comunicació en la qual s'indica l'extinció d'ambdues caixes "sense liquidació i a títol universal, la totalitat dels drets, expectatives, accions, obligacions, responsabilitats i càrregues d'ambdues entitats".

La fusió donarà lloc a la tercera caixa d'estalvis d'Espanya per beneficis i patrimoni net, només superada per La Caixa i Caixa Madrid.

Dins del context de la crisis financera, el govern espanyol ja havia apuntat a la necessitat de noves fusions bancàries. Els responsables d'ambdues caixes d'estalvi assenyalen que la decisió tendeix "a assegurar la sostenibilitat a llarg termini de la favorable posició competitiva de les mateixes".

Els òrgans fundadors, ajuntaments i diputacions, tindran representació paritària en la nova entitat, domicili social a Bilbao i la seu de la fundació de l'obra social a Sant Sebastià. Segons el pes financer de cada una, el BBK aporta el 60% de la nova entitat, i la resta, Kutxa.

La nova entitat estarà presidida per Xabier de Irala, actualment president de BBK, sent vicepresident Xabier Iturbe, que presideix Kutxa. Tindrà un patrimoni de 7.434 milions d'euros, 49.934 milions en dipòsits, uns beneficis de 523 milions amb 753 sucursals i 5.284 empleats.

A l'informe remès a la CNMV, es contempla la possibilitat de què la caixa alabesa, Vital "es pugui incorporar en un futur pròxim".

FontsModifica