A Barcelona, ​​per la protecció dels drets dels inquilins van decidir crear la Unió

20 d'octubre del 2016, Espanya
En Barcelona, vam decidir organitzar la «Sindicat de Llogaters», l'objectiu serà pujar els preus de l'habitatge de lloguer a la capital de Catalunya. Iniciat pel Observatorio DESC — una organització per a la protecció dels drets econòmics, socials i culturals a la regió.

Barcelona

Les xifres mostren que els preus de les propietats de lloguer a Barcelona l'últim any o dos s'incrementa de debò. Actualment ja s'han assolit els valors previs a la crisi. I malgrat el fet que 35 dels 73 districtes del preu del lloguer de Barcelona ja ha superat el nivell del salari mínim al país. Aquesta situació es tradueix en el fet que el 90% de desallotjament — de l'habitatge, és les famílies que no poden pagar el lloguer.

Per entendre la importància del problema per a la ciutat, val la pena assenyalar que, d'acord amb l'agència d'estadístiques Idescat, a Barcelona prop del 30% de les famílies (o 200.000 nacionals llars) viuen en apartaments llogats.

En base a això i sobre la base dels alts costos de lloguer, sobre un fons de salaris baixos, l'organització DESC ha proposat la idea de crear la «Unió dels Inquilins de Barcelona».

Aquest tipus d'organització es diu de manera diferent en diferents països (per exemple, les unions de manteniment) durant molts anys operant a Alemanya, Dinamarca, Estats Units. On aquest tipus d'unions, d'una banda, per protegir els interessos dels arrendataris, proporcionant-suport de consultoria, i de l'altra, — cooperar amb les autoritats com a socis. Per tant, en els països on els sindicats i unions de llogaters per als inquilins creen les condicions més favorables.

Segons ha explicat el directora dels DESC, la senyora Irene Escorihuela), la companyia durant molts anys va estudiar l'activitat dels sindicats d'altres països i va arribar a la conclusió que la creació d'una organització d'aquest tipus a Barcelona és de vital importància. Com s'ha assenyalat pel Directora dels DESC, associacions d'inquilins són molt importants quan es tracta de dret a l'habitatge dels espanyols.

Per tant, la pregunta "Per què Espanya no té una aliança d'aquest tipus", es converteix en un simple natural.

Segons el que s'ha explicat pels autors de la idea, la Unió dels Inquilins a Barcelona realitzarà dues funcions principals. D'una banda, com un actor polític, — per denunciar els alts preus, a buscar l'aprovació d'una llei que protegeix els drets dels ciutadans. Per l'altre — que pot proporcionar serveis de consultoria i serveis legals als ciutadans que viuen en apartaments llogats.

El DESC encara no ha decidit sobre la forma jurídica d'una futura fusió. Tot i que està considerant diverses opcions.

Segons el directora dels DESC, associacions de llogaters en els països en què operen, són alguns dels millors jugadors en el mercat de lloguer, i gaudeixen d'un fort suport de les autoritats.

Com s'ha assenyalat per Irene Escorihuela, la tasca de la nova unió a Barcelona — no només per protegir les persones atrapades en una situació difícil (per exemple, sota l'amenaça de desallotjament, o la necessitat de passar a una altra àrea), sinó també per informar els inquilins sobre la possibilitat d'augmentar les taxes, les possibles conseqüències, per proporcionar-los assistència integral.

Fonts modifica